Example Frame

Świebodzice (o. Wałbrzych) VII 2013

Krajowa
CAMARO Pumilo - V1, CWC
CINDERELLA Pumilo - V1, CWC, BOB, III BOG

Krajowa IX grupy
CAMARO Pumilo - V1, CWC
CINDERELLA Pumilo - V2 dosk