Example Frame

Lublin VI 2009

Sędzia - Krystyna Nowak

COTTON CANDY Pumilo
[suki, klasa championów] V1, dosk, CWC, BOB, BOG

wybory BOG


NORWEGIAN WOOD Pumilo
[suki, klasa otwarta] V1, dosk, CWC


DANCING SHOES Pumilo, wł. D. Lech
[suki, klasa młodzieży] V1, dosk, Zw.Mł


• Porównanie