Example Frame

La Notte x Junior, Eureka x Hugo


Przedstawiamy nasze pierwsze szczeniÄ™ta w tym roku! Rodzicami zostali: Eureka Pumilo i Zansaw Sharp Shooter, La Notte Pumilo i Ziams Let’s Dance. Mamy kilka czarno-biaÅ‚ych dziewczynek, jednego czarno-biaÅ‚ego chÅ‚opca i 3 zÅ‚oto-biaÅ‚ych :)